آموزش تصویری محاسبه و نمایش توزیع فراوانی در جداول چرخشی (Frequency Distribution) در اکسل خوش آموز

توزیع فراوانی در جداول چرخشی (Frequency Distribution)

در این آموزش به چگونگی محاسبه و نمایش توزیع فراوانی در جداول چرخشی (Frequency Distribution) در اکسل می پردازیم. همچنین با استفاده از ویژگی PivotChart نمودار مربوط به جدول چرخشی خود را ترسیم می کنیم. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi