روش کار با ویژگی تجزیه و تحلیل چه می شود اگر؟ (What-If Analysis) در اکسل خوش آموز

تجزیه و تحلیل چه می شود اگر؟ (What-If Analysis)

در این آموزش با چگونگی کار با ویژگی تجزیه و تحلیل چه می شود اگر؟ (What-If Analysis) در اکسل آشنا می شویم. این ویژگی به شما امکان بررسی نتایج بر اساس سناریوهای مختلف را می دهد. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi