چگونگی محاسبه جمع سلولها با معیار مشخص در اکسل خوش آموز

محاسبه جمع سلولها با معیار مشخص (Sumif)

در این آموزش با چگونگی محاسبه جمع سلولها با معیار مشخص در اکسل می پردازیم. برای این کار از تابع Sumif استفاده می کنیم. تابع Sumif دارای سه آرگومان می باشد که به کاربرد هر سه این آرگومانها می پردازیم. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi