نحوه استفاده از تابع Sumproduct برای محاسبه حاصلضرب چندین مجموعه سلول در اکسل خوش آموز

استفاده از تابع Sumproduct

در این آموزش با چگونگی استفاده از تابع Sumproduct در اکسل آشنا می شویم. این تابع حاصلضرب تعداد نامحدودی از سلولها را می تواند برای ما محاسبه کند. طی این آموزش با ذکر مثال به تشریح این کاربرد می پردازیم. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi