روش استفاده از تابع IF و AND و OR به صورت همزمان در اکسل خوش آموز

استفاده از تابع IF و AND و OR با هم

در این آموزش به چگونگی استفاده از تابع IF و AND و OR با هم در اکسل می پردازیم. شما می توانید برای رسیدن به شرایط مختلف ترکیبهای متفاوتی از توابع AND و OR را با یکدیگر مورد استفاده قرار بدهید تا به اهداف خاصتان در گزاره های منطقی برسید و در نهایت همه اینها را به عنوان معیار در تابع IF مورد استفاده قرار بدهید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi