شیوه کار با ارجاع دهی نسبی و مطلق در اکسل خوش آموز

ارجاع دهی به سلولها به صورت نسبی و ثابت و ترکیبی در اکسل

در این آموزش به چگونگی ارجاع دهی به سلولها به صورت نسبی و ثابت و ترکیبی در اکسل می پردازیم. درک این آموزش برای فرمول نویسی بسیار حائز اهمیت می باشد و این مفهومی است که مدام در فرمول نویسی با آن درگیر هستید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi