روش استخراج رقم سال از یک تاریخ در اکسل خوش آموز

توابع Year, Month, Day در اکسل

در این آموزش با توابع Year, Month, Day در اکسل آشنا می شویم. تابع Year برای استخراج رقم سال از یک تاریخ کاربرد دارد. تابع Month برای استخراج رقم ماه و تابع Day برای استخراج رقم روز از یک تاریخ کاربرد دارد. طی این آموزش به صورت کاربردی با این توابع آشنا خواهیم شد. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi