آموزش کار با تابع Date در اکسل خوش آموز

تابع Date در اکسل

در این آموزش با تابع Date در اکسل آشنا می شویم. همچنین به صورت عملی به برخی از کاربردهای این تابع خواهیم پرداخت. طی این آموزش با چگونگی افزودن مقدار خاصی به یک تاریخ در قالب تعداد روز، تعداد ماه و یا تعداد سال نیز بحث خواهیم کرد. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi