شیوه استفاده از کاربردهای مختلف تابع DateDif در اکسل خوش آموز

تابع DateDif در اکسل

در این آموزش با تابع DateDif در اکسل آشنا می شویم و روش های مختلف کار با این تابع و آرگومانهای مختلف قابل استفاده در این تابع برای بهره برداری از کاربردهای مختلف آن را خواهیم دانست. طی این آموزش با آرگومانهای d و y و m و ym و yd و md و کاربرد هر کدام آشنا می شویم. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi