آموزش جبر سطح بالا خوش آموز

دوره آموزشی رایگان جبر 2

این دوره آموزشی ترجمه ای از کتاب ارزشمند "Algebra II For Dummies" می باشد. نام اصلی کتاب "جبر 2 برای احمق ها" و نویسندۀ آن خانم مری جین استرلینگ (Mary Jane Sterling) است. پیش نیاز درک این کتاب مطالعه کتاب دیگری از همین نویسنده با نام "جبر 1" می باشد که خوشبختانه پیشتر آن را در سایت خوش آموز ترجمه کرده ایم و می توانید از ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi