شیوه کار با زیرمجموعه ها (subsets) خوش آموز

مجموعه ها (Sets)

یک مجموعه (set) گردآیه ای از آیتم ها می باشد. به عنوان مثال این آیتم ها می توانند افراد، کفش ها، یا اعداد باشند، اما آنها معمولاً یک چیز مشترک با یکدیگر دارند ـــ حتی اگر تنها ویژگی که آنها را به هم گره می زند این واقعیت باشد که در یک مجموعه یکسان ظاهر شده اند. آیتم های یک مجموعه را اعضاء (elements) آن می نامند. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi