آموزش تصویری بدست آوردن اجتماع دو مجموعه خوش آموز

عملیات مجموعه ها

جبر سه نوع عملیات ساده را ارائه می کند که می توانید آنها را بر روی مجموعه ها اجرا کنید: اجتماع (union)، اشتراک (intersection)، و متمم (complement). عملیات های اجتماع و اشتراک در یک زمان نیاز به دو مجموعه دارند تا بر روی آنها اجرا گردند ـــ مانند جمع و تفریق که نیاز به دو عدد دارند. یافتن متمم یک مجموعه (یا منفی کردن آن) مشابه یافتن معکوس یک مجموعه می باشد، بنابراین در یک زمان، آن را فقط بر روی یک ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi