آموزش کار با روابط طولی در دایره خوش آموز

رابطه های طولی در دایره

مانند بخش های پیشین، در این بخش هم آنچه را که هنگام تقاطع بین زوایا و دایره ها اتفاق می افتد بررسی می کنیم. اما این بار، به جای تجزیه و تحلیل اندازۀ زوایا و کمان ها، شما طول پاره خطهایی را که آن زوایا را می سازند، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهید. برای این کار سه قضیه وجود دارد که با نام قضایای پاوِر (Power Theorems) شناخته می شوند. سه قضیۀ پاور که در ادامه آمده است شما را قادر می سازند تا تمامی ان...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi