تغییر دادن پرینتر پیشفرض در ریموت VNC خوش آموز

آموزش ریموت با استفاده از نرم افزار VNC- پرینت در VNC

پس از ریموت شدن با نرم افزار VNC Viewer به سیستم کاربر، پرینتری که بصورت پیشفرض در سیستم شماست، در سیستم مقصد که بدان ریموت شده اید هم بصورت پیشفرض پرینتر پیشفرض یا default printer می شود. در این صورت اگر شما پس از ریموت شدن، پرینتی از سیستم کاربر بگیرید، آن پرینت برای پرینتری که در سیستم شما پرینتر Default است ارسال می شود. قبل از ریموت به کنسول ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi