Windows Workgroup خوش آموز

منظور از شبکه Workgroup چیست

یک شبکه Workgroup یک گروه منطقی از کامپیوترها در شبکه هستند که می توانند منابعشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. این منابع می تواند پرینترها، فایل ها و غیره باشد. در بسیاری از منابع اینترنتی به workgroup واژه Peer To Peer هم اطلاق می شود چرا که همه کامپیوترهای موجود در workgroup از اهمیت یکسانی برخوردار هستند. دلیل این است که شبکه مدیریت متمرکز نداشته و domain-based model یا server base نیست. ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi