عضلات سرشانه با دمبل خوش آموز

18 تمرین بدنسازی برای رشد و حجم عضلات سرشانه

همانطور که از وضوع از هم مشخص است، 18 تمرین بدنسازی برای رشد و حجیم کردن عضلات سرشانه مناسب هستند را مشاهده خواهید کرد. اولا همه حرکات فقط با دمبل انجام می شود. حتما به فرم اجحرای تمرین دقت کنید و به همین صورت آنها را اجرا کنید و ثانیا عضلات درگیر نمایش داده می شوند و با رنگ قرمز قابل تشخیص هستند که کدام عضله در اجرای تمرین عضله هدف است. تعداد ست ها و تعداد تکرارها در هر حرکت درج شده است. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi