How to Check Video RAM (VRAM) in Windows 11? خوش آموز

بررسی مقدار Video RAM یا VRAM در ویندز 11

اکثر کاربران در مورد RAM (حافظه دسترسی تصادفی یا Random Access Memory) مورد استفاده برای ذخیره فایل های موقت سیستم اطلاعاتی دارند. با این حال، افراد کمتری VRAM (Video RAM یا Video Random Access Memory) را می شناسند که image دیتاها را ذخیره می کند. فی الواقع، VRAM سرعت بیشتری نسبت به رم دارد ولی در سیستم مقدار RAM را کمتر از RAM واقعی سیستم مشاهده خواهید کرد. شما هر زمان که بخواهید می توانید RAM سی...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi