خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 7، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

تمرین 7، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم
نویسنده : امیر انصاری
عدد \(11^{12}\) به طور تقریبی چند رقمی است؟ چرا؟

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارپاسخ


برای حل این مسئله از راهبرد الگویابی استفاده می کنیم.

محاسبۀ توان های \(11\)
تعداد ارقام نتیجۀ محاسبه
رابطۀ بین توان و تعداد ارقام نتیجۀ محاسبه
\(11^0=1\)
\(1\) رقمی
\(0 + 1=1\)
\(11^1=11\)
\(2\) رقمی
\(1+1=2\)
\(11^2=121\)
\(3\) رقمی
\(2+1=3\)
\(11^3=1,331\)
\(4\) رقمی
\(3+1=4\)
\(11^4=14,641\)
\(5\) رقمی
\(4+1=5\)
\(11^5=161,051\)
\(6\) رقمی
\(5+1=6\)
\(11^6=1,771,561\)
\(7\) رقمی
\(6+1=7\)

با توجه به الگوهای بالا، مشخص می شود که تعداد ارقام با توان بعلاوۀ یک برابر می باشد. در نتیجه در \(11^{12}\) از آنجا که توان \(12\) می باشد، طبق این فرمول که کشف کرده ایم، تعداد ارقام برابر با \(12+1=13\) خواهد بود.
با روش الگویابی به پاسخ \(13\) رقم رسیدیم. بد نیست که با ماشین حساب عدد اصلی را محاسبه کنیم و با پاسخی که بدست آورده ایم مقایسه کنیم.
$$
11^{12} = 3,138,428,376,721
$$
همانطور که می بینید، تعداد ارقام پاسخ بدست آمده، \(13\) رقم می باشد.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.