خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 1: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین

تمرین 1: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین
نویسنده : امیر انصاری
کدام یک از زوج های مرتب (ordered pairs)، پاسخ های نامساوی داده شده هستند؟

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 1: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین

پاسخ


برای اینکه بدانیم زوج مرتبی پاسخ یک نامساوی می باشد یا نه، کافیست مقادیر \(x\) و \(y\) آن را در نامساوی جایگذاری کنیم و برقرار بودن یا نبودن آن را بسنجیم.

 1. $$
  y \lt x + 3\\[2ex]
  (7,10)\\
  \color{red}{10} \lt \color{red}{7} + 3\\
  10 \lt 10 \text{ ❌} \\[2ex]
  (-7,10)\\
  \color{red}{10} \lt \color{red}{-7} + 3\\
  10 \lt -4 \text{ ❌} \\[2ex]
  (6,7)\\
  \color{red}{7} \lt \color{red}{6} + 3\\
  7 \lt 9 \text{ ✔️} \\[2ex]
  (12,9)\\
  \color{red}{9} \lt \color{red}{12} + 3\\
  9 \lt 15 \text{ ✔️}
  $$
  زوج های مرتب \((6,7)\) و \((12,9)\) پاسخ این نامساوی می باشند.
 2. $$
  (-6,-12), (4,-1), (8,-2)
  $$
 3. $$
  (12,-4), (5,1)
  $$
 4. $$
  (3,1),(6,-4)
  $$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.