خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 2: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین

تمرین 2: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین
نویسنده : امیر انصاری
نمودار تابع درجه دوم \(g(x) = -x^2 + 4x -4\) را در نظر بگیرید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 2: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین

پاسخ نامساوی های زیر را بدست آورید:

تمرین 2: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین

پاسخ


 1. $$
  \{ x | x \in R \}
  $$
 2. $$
  \{ x | x = 2, x \in R \}
  $$
 3. بدون پاسخ

 4. $$
  \{ x | x \lt 2 \text{ or } x \gt 2 , x \in R \}
  $$
  این پاسخ را این گونه هم می توان نوشت:
  $$
  \{ x | x \ne 2 , x \in R \}
  $$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.