خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 32، توابع و نمودارهای آنها

تمرین 32، توابع و نمودارهای آنها
نویسنده : امیر انصاری
برای نمودارهای زیر فرمول بنویسید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 32، توابع و نمودارهای آنها

پاسخ


 1. $$
  f(x)=
  \begin{cases}
  0 & 0 \le x \le \frac{T}{2} \\
  \frac{2}{T}x - 1 & \frac{T}{2} \lt x \le T
  \end{cases}
  $$
 2. $$
  f(x)=
  \begin{cases}
  A, & 0 \le x \lt \frac{T}{2} \\
  -A, & \frac{T}{2} \le x \lt T \\
  A, & T \le x \lt \frac{3T}{2}\\
  -A, & \frac{3T}{2} \le x \le 2T
  \end{cases}
  $$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.