خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 11

ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 11
ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 11 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارIn the kitchen, Emily says: ‘I don’t understand this… it’s not right. He’s different … it’s … oh, I don’t
know…’
‘I don’t want him in our house. I am afraid of him,’
Says bill.
‘I know. I’m afraid, too. Let’s call the flying Doctor,’
Says Emily. ‘then we must talk to his family.’در آشپرخانه، امیلی می گوید: من متوجه نمیشوم، این درست نیست، او فرق می کند، این ... اوه.. من نمی دانم.
من نمی خواهم او در خانه ما باشد. من از او می ترسم. بیل گفت.
امیلی گفت: میدانم. من هم می ترسم. بگذار با دکتر هوایی(البته در معنای غیر داستاتی و واقعی این کلمه یعنی دکترهایی که با هواپیما میرن و مریض ها رو درمان می کنند) تماس بگیریم. سپس باید با خانواده او تماس بگیریم.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.