نحوه انتخاب سمت در اثبات اتحادهای مثلثاتی خوش آموز

انتخاب سمت مناسب در اتحاد مثلثاتی

هنگام اثبات اتحادها، شما معمولاً بر روی یک سمت از معادله یا سمت دیگر آن، کار می کنید ـــ و نه هر دو سمت آن به صورت هم زمان. هنگامی که در سایر نواحی ریاضی، همچون ضد مشتق ها (anti-derivatives) در حسابان، کار می کنید، شما نیاز پیدا خواهید کرد تا از یک عبارت مثلثاتی به عبارتی دیگر تبدیل انجام دهید تا بتوانید آن مسأله را حل کنید؛ اینگونه وضعیت ها هیچ سمتی ندارند، بنابراین شما نیاز دارید تا فقط بر روی ی...

logo-samandehi