چگونگی یکی کردن سلولها (Merge Cells) در اکسل خوش آموز

یکی کردن سلولها (Merge Cells)

در این آموزش با ویژگی مرج کردن سلولها در اکسل آشنا می شویم. ویژگی مرج به شما امکان می دهد تا سلولهایی را انتخاب کرده و آنها را تبدیل به یک سلول واحد نمایید. این ویژگی در شرایط مختلف می تواند بسیار پر کاربرد باشد. نکته مهم در مورد ویژگی مرج اینست که اگر سلولهای مربوطه دارای اطلاعاتی باشند، صرفاً داده های موجود در یک سلول حفظ می شود و بقیه داده ها حذف می گردند. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi