نحوه تبدیل جدول به سلول معمولی (Convert to Range) در اکسل خوش آموز

تبدیل جدول به سلول معمولی (Convert to Range)

در این آموزش به چگونگی تبدیل جدول به سلول معمولی (Convert to Range) در اکسل آشنا می شویم. جدول ها مزایای فراوانی برای ما دارند، اما به هر دلیل اگر دیگر نخواهید از مزایای جدول استفاده کنید و سلولهای خود را به سلولهای معمولی تبدیل کنید می توانید از دستور Convert to Range برای این منظور استفاده کنید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi