آموزش حسابداری نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار خوش آموز

ورود به برنامه

هر بار که نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار را اجرا کنید، اولین فرمی را که مشاهده خواهید کرد، فرم "ورود به برنامه" می باشد. این فرم چندین کاربرد مختلف دارد که در این آموزش به آنها خواهیم پرداخت. ...

4. ثبت فاکتور فروش

بدون شک مهمترین عملیات یک کسب و کار، از هر نوعی که باشد، فروش و کسب درآمد می باشد. طبیعتا پر مصرف ترین قسمت نرم افزار فاکتورهای فروش می باشد. در این آموزش به نحوه ثبت فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار می پردازیم. ...

3. ثبت فاکتور خرید

چرخه خرید و فروش با عملیات خرید شروع می شود. برای همین بعد از پرداختن به نحوه معرفی طرف حسابها و کالاها، اولین قدم اصلی ما آشنایی با نحوه ثبت فاکتورهای خرید می باشد. در این آموزش به این موضوع خواهیم پرداخت. ...

2. معرفی کالاها

در این آموزش به نحوه معرفی کالاها در نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار می پردازیم. هنگام معرفی هر کالای جدید در نرم افزار الزاما باید برای آن کالا یک بارکد تعیین شود. سپس نام کالا و قیمت خرید و قیمت فروش کالا جزء ضروریات می باشند. یکی دیگر از اطلاعاتی که در مورد هر کالا باید مشخص نمایید، واحد اندازه گیری کالا می باشد. ...

1. ورود به برنامه، میز کار، و معرفی طرف حسابها

در این درس به حداقل آموزشهای مورد نیاز برای کار با نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار می پردازیم. در هر نرم افزاری یکسری آموزشهای حداقلی وجود دارد که شما با فرا گرفتن آنها می توانید با آن نرم افزار شروع به کار کنید و به مرور زمان و به فراخور نیاز می توانید سایر بخشهای نرم افزار را نیز فرا بگیرید. قبل از بررسی این حداقل ها ابتدا بیایید نگاهی کلی به نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار بیندازیم. ...

دوره آموزش جامع نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار

در این دوره آموزشی، به آموزش نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار می پردازیم. این آموزش در دو بخش کلی ارائه می شود، در بخش اول آموزش صرفا به حداقل آموزش های مورد نیاز برای کار با نرم افزار می پردازیم و در بخش دوم به صفر تا صد این نرم افزار خواهیم پرداخت و تمامی جزئیات مرتبط با بخشهای مختلف آن را موشکافانه بررسی خواهیم کرد. اگر صرفا قصدتان توانایی کار حداقلی با این نرم افزار می باشد، بخش اول آموزش ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi