آموزش رایگان طراحی سایت خوش آموز

آموزش جاوا اسکریپت : توابع مثلثاتی، تولید عدد تصادفی

در این آموزش با متدهای دیگری از کلاس Math در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت آشنا می شویم. توابع مثلثاتی همچون سینوس و کسینوس در این آموزش مورد بررسی قرار می گیرند. طی این آموزش با استفاده از توابع min و max اقدام به استخراج کوچکترین و بزرگترین عدد موجود در یک مجموعه می کنیم. همچنین با استفاده از تابع random اقدام به تولید اعداد تصادفی در جاوا اسکریپت می کنیم. ...

آموزش جاوا اسکریپت : شیء Math و متدهای آن

در این آموزش با شیء Math و توابع موجود در آن که در ارتباط با عملیات ریاضی می باشند آشنا خواهیم شد. طی این آموزش با استفاده از تابع round اقدام به رُند کردن یک عدد خواهیم کرد. همچنین با کاربردهای خاص در مورد رُند کردن با استفاده از توابع ceil و floor آشنا می شویم. از تابع pow برای محاسبه توان و از تابع sqrt برای محاسبه جذر استفاده می کنیم. با استفاده از تابع abs اقدام به محاسبه قدر مطلق می کنیم. ...

آموزش جاوا اسکریپت : متدهای parseInt و parseFloat

در این آموزش با دو متد parseInt و parseFloat آشنا می شویم. هر دوی این متدها در تبدیل انواع متغیرها به اعداد کاربرد دارند. هر دوی این متدها اولین قسمت عددی موجود در مقدار مربوطه را استخراج می کنند. متد parseInt صرفاً در مورد تبدیل به اعداد صحیح کاربرد دارد و متد parseFloat تبدیل را به صورت اعشاری انجام می دهد. در ادامه این آموزش با ویژگی های MAX_VALUE ، MIN_VALUE ، NEGATIVE_INFINITY و POSITIVE_INFI...

آموزش جاوا اسکریپت : تبدیل متغیرها به عدد (Converting Variables to Numbers)

در این آموزش ابتدا با تابع toPrecision که کارش نمایش اعداد با دقت خاصی می باشد آشنا می شویم. همچنین با چگونگی تبدیل انواع متغیرها به نوع عددی توسط تابع Number آشنا می شویم. طی این آموزش به یکی دیگر از کاربردهای مهم تابع Number در زمینه محاسبات مربوط به تاریخ ها آشنا خواهیم شد. تابع Number هنگامی که بر روی یک متغیر از نوع تاریخ استفاده شود، تعداد میلی ثانیه های سپری شده از تاریخ 1970/1/1 تا تاریخ م...

آموزش جاوا اسکریپت : متدهای کار با اعداد (JavaScript Number Methods)

در این آموزش با متدهای کار با اعداد (JavaScript Number Methods) آشنا می شویم. طی این آموزش با متد toString، متد toExponential و متد toFixed آشنا می شویم و کاربردهای مختلف آنها را به صورت عملی خواهیم دید. ...

آموزش جاوا اسکریپت : بی نهایت (Infinity) ، هگزادسیمال (Hex)

در این آموزش با مفهوم بی نهایت (Infinity) از دیدگاه جاوا اسکریپت آشنا می شویم و در حالت های مختلف بی نهایت را پیش می آوریم. یکی از این حالتها خطای تقسیم بر صفر می باشد که بی نهایت را خروجی خواهد داد. طی این آموزش با چگونگی نمایش اعداد در مبنای 16 (هگزادسیمال)، در مبنای 8 (اُکتال) و در مبنای 2 (باینری) در جاوا اسکریپت آشنا خواهیم شد. ...

آموزش جاوا اسکریپت : ملاحظاتی در مورد نوع داده عددی

در این آموزش به مواردی پیرامون نوع داده عددی (number) در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت می پردازیم که هنگام کار با اعداد باید نسبت به این مسائل شناخت کافی را داشته باشید. در طی این آموزش با مقدار NaN و کاربرد آن آشنا می شویم. ضمن اینکه از تابع IsNaN برای شناسایی بودن عدد یا غیرعدد بودن یک مقدار استفاده خواهیم کرد. کلمه NaN در واقع مخفف Not a Number می باشد. ...

آموزش جاوا اسکریپت : اعداد (JavaScript Numbers)

در این آموزش با نوع داده number در جاوا اسکریپت آشنا می شویم. اولین و مهمترین نکته اینست که در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت ما فقط یک نوع داده برای نگهداری اعداد داریم که در واقع یک نوع داده ممیز شناور 64 بیتی ...

آموزش جاوا اسکریپت : جایگزینی متن و تبدیل متن

در این آموزش با چند تابع رشته ای دیگر از جاوا اسکریپت آشنا می شویم. با استفاده از تابع replace می توانیم متنی را با متن دیگری جایگزین نماییم. تابع replace اولین مورد یافت شده را جایگزین می نماید که البته با استفاده از حلقه ها و یا مکانیزم های پیشرفته دیگر آن را به کل موارد تعمیم داد. تابع replace حساس به حروف کوچک و بزرگ می باشد. طی این آموزش با چند تابع رشته ای دیگر نیز آشنا خواهیم شد. ...

آموزش جاوا اسکریپت : متدهای استخراج متن (Extracting String Parts)

در این آموزش با توابع رشته ای مربوط به استخراج متن در جاوا اسکریپت آشنا می شویم. تابع slice می تواند ابتدا و انتهای یک موقعیت را دریافت کرده و متنی را که در آن قسمت قرار دارد استخراج کرده و باز گرداند. تابع substring نیز مشابه تابع slice می باشد و ابتدا و انتهای یک موقعیت را دریافت می کند، تفاوت تابع substring و slice در این می باشد که در تابع slice شما می توانید اعداد منفی را نیز به تابع پاس کنید...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi