خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش جاوا اسکریپت : متدهای parseInt و parseFloat

آموزش جاوا اسکریپت : متدهای parseInt و parseFloat
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش با دو متد parseInt و parseFloat آشنا می شویم. هر دوی این متدها در تبدیل انواع متغیرها به اعداد کاربرد دارند. هر دوی این متدها اولین قسمت عددی موجود در مقدار مربوطه را استخراج می کنند. متد parseInt صرفاً در مورد تبدیل به اعداد صحیح کاربرد دارد و متد parseFloat تبدیل را به صورت اعشاری انجام می دهد. در ادامه این آموزش با ویژگی های MAX_VALUE ، MIN_VALUE ، NEGATIVE_INFINITY و POSITIVE_INFINITY و کاربرد آنها نیز آشنا می شویم.

آموزش قبلی : آموزش جاوا اسکریپت : تبدیل متغیرها به عدد (Converting Variables to Numbers)

آموزش بعدی : آموزش جاوا اسکریپت : شیء Math و متدهای آننمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز