روش کار با جایگشت های قابل تشخیص خوش آموز

ترکیب و جایگشت

شما ممکن است فکر کنید همه چیز را در مورد شمارش می دانید. از این گذشته، شما از وقتی که سه سالتان بوده است شمارش را بلد بودید، چند تا انگشت دارید، چند تا کلوچه در بشقاب هست. شمارش انگشتان و کلوچه ها کار آسانی است. چالش از آنجا آغاز می شود که بخواهید مجموعه های خیلی خیلی بزرگ را شمارش کنید. خوشبختانه جبر برای شما چندین تکنیک فراهم آورده است که با استفاده از آنها می توانید به صورت موثر مجموعه های بزرگ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi