شیوه کشیدن نمودار درختی برای جایگشت و ترکیب خوش آموز

نمودار درختی (tree diagram)

ترکیبات و جایگشت ها به شما می گویند که در داخل مجموعه های تعیین شده، انتظار چند زیرمجموعه یا گروه بندی را داشته باشیم، اما در مورد اینکه در آن گروه بندی ها یا زیرمجموعه ها، چه اعضایی قرار دارند، شما را راهنمایی نمی کنند. یک روش زیبا و منظم برای نوشتن تمامی ترکیبات یا جایگشت ها اینست که از یک نمودار درختی (tree diagram) استفاده کنید. نام نمودار درختی از این واقعیت می آید که طرح آن چیزی شبیه شجره نا...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi