شیوه اثبات همنهشتی مثلث های قائم الزاویه خوش آموز

اثبات همنهشتی مثلث ها با روش های AAS و HLR

در ابتدای این بخش، به شما قول دادم که در ادامۀ فصل دو روش دیگر برای اثبات مثلث ها را ارائه کنم. الان اینجا هستم تا به قولم عمل کرده باشم. سعی نکنید تا ارتباط زیبایی بین این دو روش اضافی بیابید. تنها دلیل اینکه این دو روش را از سه روش را در بخش جداگانه ای گنجاندم سبک تر شدن آموزش ها بود و نه چیز دیگر. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi