آموزش اثبات اینکه یک چهار ضلعی، متوازی الاضلاع، لوزی، مستطیل و ... باشد خوش آموز

کنار هم قرار دادن ویژگیها و روش های اثبات

در فصل 10 همه چیز را در مورد هفت نوع مختلف چهارضلعی ها ـــ تعریف آنها، ویژگیهای آنها، اینکه چه شکلی هستند، و در کجای درخت خانوادۀ چهارضلعی ها قرار دارند ـــ به شما گفتیم. در اینجا، جزئیات مربوط به اثبات اینکه یک چهارضلعی داده شده به عنوان یکی از این نوع هفت چهارضلعی واجد شرایط شناخته گردد، می پردازیم. در طول این فصل، شما بر روی اثبات هایی کار خواهید کرد که در آنها شما باید نشان دهید که چهارضلعی م...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi