روش استفاده از CASTC و CSSTP در مثلث های متشابه خوش آموز

استفاده از CASTC و CSSTP در مثلث های متشابه

در این بخش، شما اثبات می کنید که مثلث ها متشابه می باشند (مانند بخش قبلی) و سپس یک مرحله جلوتر می روید تا با استفاده از CASTC و CSSTP چیزهای دیگری را در مورد آن مثلث ها اثبات کنید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi