قانون به توان صفر رساندن یک عدد خوش آموز

قوانین توان ها

دانستن قوانین توانها (power rules) در حسابان جزء ضروریات می باشد. در اینجا به قوانین توانها می پردازیم: ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi