حل خطای Status: 0Xc000014 Info: An error occurred while attempting to read the boot Configuration data. خوش آموز

رفع ارور 0XC000014C هنگام روشن سیستم ویندوزی

کد خطای 0XC000014C یکی از ارورهای راه اندازی یا Startup ویندوز است که ممکن است با آن مواجه شوید. اگر چه این ارور زیاد در بین کاربران مرسوم نیست ولی در صورتی که با آن مواجه شدید، اید بتوانید آن را برطرف کنید. این خطا نشان از این دارد که سیستم قادر به دسترسی فایل های بوت برای راه اندازی ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi