تمرینات زیر بغل خوش آموز

تمرینات Full body بدنسازی

در این ویدئو تعدادی تمرین بدنسازی که مجموعا برای کل بدن است را مشاهده می کنید. در این تمرینات به نحوه اجرای حرکات و همچنین تعداد ست و تکرارها برای هر حرکت تمرینی نمایش داده می شود توجه کنید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi