برای ساخت عضلات 6 تکه شکم چه تمریناتی باید انجام داد خوش آموز

تمرینات بدنسازی برای عضلات شکم

تمرینات برای سه سطح مبتدی، متوسط و حرفه ای است که در ویدئو با نام های Beginner، Intermediate، Advanced است. برای سطح مبتدی 4 ست، برای متوسط 5 ست و حرفه ای 6 ست هر تمرین را با 8- 15 تکرار انجام شود و بین هر ست 60 ثانیه استراحت کنید. در کنار هر حرکت تمرینی که در ویدئو مشاهده می کنید، تعداد ست ها برای هر سطح(Beginner، Intermediate، Advanced) و همچنین تعداد تکرارها و مدت زمان استراحت بر حسب ثانیه قید ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi