خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 3، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

تمرین 3، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم
نویسنده : امیر انصاری
قاعده های ذوزنقه ای \(4\) و \(7\) سانتی متر و ارتفاع آن \(2\) سانتی متر است. مساحت این ذوزنقه را پس از نوشتن رابطۀ جبری مساحت ذوزنقه حساب کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارپاسخ


برای محاسبۀ مساحت ذوزنقه ابتدا مجموع دو قاعده را بدست آورده و تقسیم بر دو می کنیم. سپس حاصل این تقسیم را در ارتفاع ضرب می کنیم. اگر مساحت ذوزنقه را با \(A\)، قاعده های آن را با \(a\) و \(b\) و ارتفاع آن را با \(h\) نشان دهیم، خواهیم داشت:
تمرین 3، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم
$$
A=\frac{a+b}{2}h\\
A=\frac{4+7}{2} \times 2 \\
A=\frac{11}{2} \times 2\\
A=\frac{22}{2}\\
A=11
$$


با معرفی سایت خوش آموز به دوستان و همکلاسی هایتان از ما حمایت کنید.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.