خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


پروژه ماشین حساب با زبان برنامه نویسی ++C

پروژه ماشین حساب با زبان برنامه نویسی ++C
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش یک پروژه رایگان را برای دانشجویان عزیز جهت دانلود قرار داده ایم. این پروژه با زبان برنامه نویسی ++C و در محیط توسعه ویژوال استودیو 2012 نوشته شده است و از نوع کنسول می باشد. این پروژه را از طریق لینک زیر می توانید دانلود نمایید و در ادامه به تشریح قسمتهای مختلف کدهای این پروژه پرداخته ایم.
نحوه کار با این ماشین حساب


ابتدا پروژه را کامپایل کرده و اجرا کنید. تصویر زیر محیط این برنامه را به شما نشان می دهد.

پروژه ماشین حساب با زبان برنامه نویسی ++C
این برنامه امکان تایپ دو دستور را به کاربر می دهد و در مورد کاربرد هر کدام از این دستورات کاربر را راهنمایی می کند. کاربر اگر عدد 0 را وارد کند، می تواند از برنامه خارج شود. اگر هم عدد 1 یا در واقع دستور 1 را وارد کند، وارد ماشین حساب خواهد شد. فراموش نکنید که بعد از وارد کردن هر دستور اینتر را بفشارید.

0 = Exit
1 = Calculator
Enter a command :

در ادامه نتیجه وارد کردن دستور 1 را می بینید. بعد از وارد کردن دستور 1 و فشردن اینتر، برنامه به حالت ماشین حساب می رود و عددی را از کاربر درخواست می کند.

0 = Exit
1 = Calculator
Enter a command : 1
--------------------------------
Calculator
--------------------------------
Enter a number :

در اینجا عدد 10 را به عنوان اولین ورودی ماشین حساب وارد می کنیم. بعد از فشردن اینتر برنامه از ما عملیات را می خواهد. این ماشین حساب از چهار عملیات اصلی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم پشتیبانی می کند.

0 = Exit
1 = Calculator
Enter a command : 1
--------------------------------
Calculator
--------------------------------
Enter a number : 10
Enter operator (+ or - or * or /) :

عملیات جمع (+) را وارد می کنیم و اینتر را می فشاریم. برنامه از ما عدد دوم را درخواست می کند.

0 = Exit
1 = Calculator
Enter a command : 1
--------------------------------
Calculator
--------------------------------
Enter a number : 10
Enter operator (+ or - or * or /) : +
Enter a number :

عدد 35 را وارد می کنیم و اینتر می کنیم. همانطور که می بینید برنامه نتیجه عملیات را به ما نشان می دهد.

0 = Exit
1 = Calculator
Enter a command : 1
--------------------------------
Calculator
--------------------------------
Enter a number : 10
Enter operator (+ or - or * or /) : +
Enter a number : 35

Result : 10 + 35 = 45
--------------------------------

0 = Exit
1 = Calculator
Enter a command :

توجه داشته باشید که بعد از انجام هر محاسبه، مجدداً راهنمای دستورات نمایش داده می شود و به کاربر امکان انجام محاسبه جدید با ماشین حساب و یا خروج را می دهد. این چرخه تا زمانی که کاربر برنامه را ببندد، تکرار خواهد شد.

0 = Exit
1 = Calculator
Enter a command :

کدهای برنامه


این برنامه دارای 3 فایل می باشد که کدهای موجود در هر فایل را به تفکیک در ادامه قرار داده ایم.

فایل calculator.cpp که در ادامه کدهای آن را می بینید، شامل توابعی است که در مجموع عملیات ماشین حساب را انجام می دهند.

calculator.cpp

#include "iostream"
#include "string"

int getNumber()
{
int x = 0;
std::cout << "Enter a number : ";
std::cin >> x ;
return x;
}

std::string getOperator()
{
std::string x;
std::cout << "Enter operator (+ or - or * or /) : ";
std::cin >> x;
return x;
}

int getCalculateResult(int firstNumber, int secondNumber, std::string opt)
{
int result = 0;

if (opt == "+")
{
result = firstNumber + secondNumber;
}
else if (opt == "-")
{
result = firstNumber - secondNumber;
}
else if (opt == "*")
{
result = firstNumber * secondNumber;
}
else if (opt == "/")
{
result = firstNumber / secondNumber;
}

return result;
}

bool isOperatorValid(std::string opt)
{
bool isValid = false;
if ((opt == "+") || (opt == "-") || (opt == "*") || (opt == "/"))
{
isValid = true;
}
return isValid;
}

void doCalculator()
{
std::cout << "--------------------------------" << std::endl;
std::cout << "Calculator " << std::endl;
std::cout << "--------------------------------" << std::endl;
int firstNumber = getNumber();
std::string opt = getOperator();
int secondNumber = getNumber();
int result = getCalculateResult(firstNumber, secondNumber, opt);
std::cout << std::endl;
if(isOperatorValid (opt) == true)
{
std::cout << "Result : " << firstNumber << " " << opt << " " << secondNumber << " = " << result << std::endl;
}
else
{
std::cout << "Error : Operator is not valid. " << std::endl;
}

std::cout << "--------------------------------" << std::endl;
}

فایل calculator.h که در ادامه کدهای آن را می بینید، شامل نمونه اولیه توابع می باشد.

calculator.h

#ifndef calculator_H
#define calculator_H

int getNumber();
std::string getOperator();
int getCalculateResult(int firstNumber, int secondNumber, std::string opt);
void doCalculator();
bool isOperatorValid(std::string opt);

#endif

فایل main.cpp شامل تابع main ما می باشد که ابتدا و انتهای برنامه را مشخص می سازد و در ضمن عملیات صورت گرفته شده در برنامه را پوشش می دهد.

main.cpp

#include "iostream"
#include "string"
#include "calculator.h"


int main()
{
int command = 0;
do
{
std::cout << std::endl;
std::cout << "0 = Exit" << std::endl;
std::cout << "1 = Calculator" << std::endl;
std::cout << "Enter a command : ";
std::cin >> command;
if (command == 1)
{
doCalculator();
}
else if (command == 0)
{
break;
}
} while (true);

return 0;
}

دوره آموزش زبان برنامه نویسی ++C


اگر به برنامه نویسی و زبان برنامه نویسی ++C علاقمند باشید می توانید دوره آموزشی رایگان ++C را که به صورت اختصاصی توسط سایت خوش آموز ایجاد شده است در اینجا مشاهده کنید.


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز