خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 2

انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 2
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به انتقال های افقی و عمودی (Horizontal and Vertical Translations) در توابع می پردازیم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار



این آموزش بخشی از یک مجموعه آموزش می باشد که آموزش اول این مجموعه و فهرست آموزش های آن را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

سوال


نمودار \(y=f(x)\) و تبدیلات زیر به شما داده شده اند،
 • مختصات نقاط تصویر \(A', B', C', D', E'\) را بیان کنید.
 • نمودار تابع تبدیل شده را ترسیم کنید.

 1. $$
  g(x)=f(x)+3
  $$
 2. $$
  h(x)=f(x-2)
  $$
 3. $$
  s(x)=f(x+4)
  $$
 4. $$
  t(x)=f(x)-2
  $$

انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 2

پاسخ


برای اینکه بتوانیم نقاط تصویر (image points) را بیابیم، ابتدا باید مقادیر \(h\) و \(k\) را بدست آوریم و سپس با استفاده از آنها نگاشت (mapping) را بنویسیم و با استفاده از این نگاشت مختصات نقاط تصویر را تعیین کنیم.

 1. $$
  g(x)=f(x)+3 \\
  g(x) - 3 =f(x) \\
  h = 0, k = 3 \\
  (x,y) \to (x,y+3) \\
  A(-4,-2) \to A'(-4,1) \\
  B(-3,1) \to B'(-3,4) \\
  C(-1,1) \to C'(-1,4) \\
  D(1,-1) \to D'(1,2)\\
  E(2,-1) \to E'(2,2)
  $$
  انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 2

 2. $$
  h(x)=f(x-2) \\
  h=2, k=0 \\
  (x,y) \to (x+2,y) \\
  A(-4,-2) \to A'(-2,-2) \\
  B(-3,1) \to B'(-1,1) \\
  C(-1,1) \to C'(1,1) \\
  D(1,-1) \to D'(3,-1)\\
  E(2,-1) \to E'(4,-1)
  $$
  انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 2

 3. $$
  s(x)=f(x+4) \\
  s(x)=f(x-(-4)) \\
  h=-4, k=0 \\
  (x,y) \to (x-4,y) \\
  A(-4,-2) \to A'(-8,-2) \\
  B(-3,1) \to B'(-7,1) \\
  C(-1,1) \to C'(-5,1) \\
  D(1,-1) \to D'(-3,-1)\\
  E(2,-1) \to E'(-2,-1)
  $$
  انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 2

 4. $$
  t(x)=f(x)-2 \\
  t(x)+2=f(x) \\
  t(x)-(-2)=f(x) \\
  h=0, k=-2 \\
  (x,y) \to (x,y-2) \\
  A(-4,-2) \to A'(-4,-4) \\
  B(-3,1) \to B'(-3,-1) \\
  C(-1,1) \to C'(-1,-1) \\
  D(1,-1) \to D'(1,-3)\\
  E(2,-1) \to E'(2,-3)
  $$
  انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 2



نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.