خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 4792 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions - تمرین 4

آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions - تمرین 4

کد مطلب : 2744 PDF

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث سوالی کردن حال ساده (present simple questions) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر

پاسخهای کوتاه بدهید.

Write short answers (Yes, he does. / No, I don’t. etc.).

  1. Do you watch TV a lot? ……….
  2. Do you live in a big city? ……….
  3. Do you often ride a bicycle? ……….
  4. Does it rain a lot where you live? ……….
  5. Do you play the piano? ……….


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


  1. Do you watch TV a lot? Yes, I do. / No, I don’t.
  2. Do you live in a big city? Yes, I do. / No, I don’t.
  3. Do you often ride a bicycle? Yes, I do. / No, I don’t.
  4. Does it rain a lot where you live? Yes, it does. / No, it doesn’t.
  5. Do you play the piano? Yes, I do. / No, I don’t.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions - تمرین 3

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I am doing and I doنویسنده : امیر انصاری

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید:


دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی : مخصوص مبتدیان

دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی : مخصوص مبتدیان