خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 5912 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

لیست امکانات اضافه شده در نسخه های بروز رسانی سیستم یکپارچه سازمانی راهکار

لیست امکانات اضافه شده در نسخه های بروز رسانی سیستم یکپارچه سازمانی راهکار

کد مطلب : 4075 PDF

در این نوشتار لیست امکانات اضافه شده در نسخه های مختلف بروز رسانی از سیستم یکپارچه سازمانی راهکار، به تفکیک هر نسخه و تاریخ ارائه نسخه مربوطه آمده است. توجه داشته باشید که همواره آخرین نسخه دارای تمامی این امکانات می باشد. در ضمن با ارائه هر نسخه جدید از نرم افزار لیست امکانات جدید آن نسخه در همین صفحه بروز رسانی می گردد.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر

امکانات اضافه شده در نسخه 3.4.1.0 ، تاریخ : 1394/09/02


 1. بهبود عملکرد سیستم مخصوصآ در گزارشات سنگین
 2. رفع بسیاری از باگها که توسط کاربران اعلام شده بود
 3. در سیستم تدارکات و خرید ثبت فاکتورهای خرید هوشمندتر شده است و رسید انبار را بصورت تمام اتوماتیک تولید می نماید
 4. در سیستم تدارکات و خرید تولید حواله تمام اتوماتیک برای فاکتورهای برگشت از خرید
 5. در سیستم فروش تولید تمام اتوماتیک حواله انبار برای فاکتورهای فروش
 6. در سیستم فروش تولید تمام اتوماتیک رسید انبار برای فاکتورهای برگشت از فروش
 7. در سیستم حسابداری قابلیت مرور سریع اسناد حسابداری در فرم مدیریت اسناد اضافه گردیده است
 8. و یکسری امکانات عمومی در کلیه بخشهای برنامه که با بروز رسانی قابل مشاهده می باشد

امکانات اضافه شده در نسخه 3.6.2.0 ، تاریخ : 1395/03/08


 1. تکمیل و رفع مشکلات بخش چاپ چک : هم اکنون ماژول چاپ چک نرم افزار بصورت کامل قابل بهره برداری می باشد
 2. دفتر روزنامه تجمیعی بصورت تفکیک روزانه و شماره سند
 3. دفتر روزنامه تجمیعی بصورت تفکیک روزانه
 4. دفتر روزنامه تجمیعی بصورت تفکیک شماره سند
 5. دفتر روزنامه تجمیعی بصورت تفکیک ماهیانه
 6. امکان مشاهده دفتر روزنامه در سطح کل، معین و تفصیلی به تفکیکهایی که در موارد بالا اشاره شد
 7. هم اکنون دفتر روزنامه ارائه شده در نرم افزار برای انجام ثبت های دفتر روزنامه مناسب می باشد
 8. دفتر کل، معین و تفصیلی ها، به تفکیک روزانه و شماره سند، به تفکیک شماره سند، به تفکیک روزانه و به تفکیک ماهیانه، قابل اعمال در کلیه سطوح حسابها
 9. در تراز حسابهای شناور امکان تفکیک تراز بر اساس حسابها اضافه شده است، همچنین امکان مشاهده تراز بر اساس مانده به شکلهایی که در ادامه می آیند افزوده شده است : دارای مانده بدهکار یا بستانکار - دارای مانده بدهکار - دارای مانده بستانکار - بدون مانده - نمایش همه
 10. دفتر حساب تفصیلی شناور به همراه امکان تفکیک حساب (در هر سطحی از حسابها)
 11. مژده به کاربران : عملیات برنامه نویسی ماژول های اتوماسیون اداری شامل نرم افزار بایگانی (آرشیو) و نرم افزار دبیرخانه کلید خورده است و هر چند که این ماژولها هنوز قابل بهره برداری نمی باشند اما بخشی از قسمت مرتبط با تعاریف این سیستمها در نسخه فعلی قابل مشاهده هستند

امکانات اضافه شده در نسخه 3.7.0.0 ، تاریخ : 1395/03/22


 1. نرم افزار بایگانی (آرشیو) راهکار به مجموعه نرم افزارهای سیستم یکپارچه راهکار اضافه شد
 2. در کلیه قسمتهای نرم افزار در زمینه فایلهای ضمیمه به بخشهای مختلف امکان ذخیره سازی فایلهای پیوست در هارد دیسک و یا در دیتابیس با گزینش توسط کاربر اضافه شد

امکانات اضافه شده در نسخه 3.7.3.0 ، تاریخ : 1395/04/22


 1. نرم افزار دبیرخانه راهکار به مجموعه نرم افزارهای سیستم یکپارچه راهکار اضافه شد

امکانات اضافه شده در نسخه 3.8.0.0 ، تاریخ : 1395/06/03


 1. نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار به مجموعه نرم افزارهای سیستم یکپارچه راهکار اضافه شد
 2. از این نسخه یکسری اطلاعات پیش فرض نرم افزار در سروری که بدین منظور تهیه شده است قرار گرفته است و کاربران با اتصال به اینترنت می توانند از این اطلاعات استفاده نمایند
 3. معرفی کدینگ پیش فرض حسابداری با استفاده از اتصال نرم افزار به سرور راهکار سافت
 4. قابلیت جدید دانلود قالب گزارشات از داخل نرم افزار با استفاده از اتصال به سرور راهکار سافت

امکانات اضافه شده در نسخه 3.9.0.0 ، تاریخ : 1395/10/26


 1. نرم افزار حقوق و دستمزد راهکار به مجموعه نرم افزارهای سیستم یکپارچه راهکار اضافه شد. امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد راهکار به شرح زیر می باشد :
  • معرفی انواع مزایا و کسور
  • معرفی جدول مالیات دستمزدها
  • تعیین انواع کارکرد پرسنل
  • ثبت کارکرد ماهانه پرسنل به روز، ساعت و دقیقه
  • ثبت حقوق ماهانه پرسنل
  • محاسبه اتوماتیک بیمه و مالیات
  • امکان کپی کارکرد و حقوق ماهانه پرسنل از روی ماه های قبل
  • چاپ فیش حقوق
  • امکان تهیه دیسکت بیمه
  • گزارش حقوق پرسنل
  • گزارش مزایا و کسور پرسنل
  • گزارش کارکرد پرسنل
 2. در امنیت سیستم امکانی اضافه شد تا بتوان برای کاربران در دیدن حسابهای ترازنامه اعمال محدودیت ایجاد کرد.
 3. در قسمت خزانه داری و در چکهای پرداختی امکان انتخاب حساب شناور اضافه شد.
 4. در قسمت خزانه داری و در چکهای دریافتی گزینه امکان دریافت از حساب و یا دریافت از شخص اضافه شد و در حالت دریافت از حساب، امکان تعیین حساب شناور نیز اضافه شد.
 5. قسمت تنظیمات شرکت جاری به نرم افزار اضافه شد و از این طریق می توانید پارامترهای پیش فرض سیستم را برای هر شرکت تغییر دهید.
 6. در اموال باگ سند استهلاک که به جای 365 روز، تعداد 364 روز محاسبه می شد برطرف گردید.
 7. در اموال این امکان اضافه شد که اگر بخواهید سند حسابداری نزنید و فقط عملیات جمعداری را انجام بدهید امکانش را خواهید داشت.
 8. در قسمت چاپ چک، امکان انتخاب پرینتر برای هر الگو میسر شد.

امکانات اضافه شده در نسخه 3.9.2.0 ، تاریخ : 1396/01/13


 1. امکان تغییر دوره مالی از داخل نرم افزار میسر شد.
 2. باگ مربوط به نمایش مرکز هزینه ها در حالت چند شرکتی برطرف شد.
 3. باگ مربوط به تنظیمات شرکت جاری در حالت چند شرکتی برطرف شد.
 4. ابزار گزارش ساز فوری راهکار بعنوان یک ابزار جدید برای طراحی گزارشات فوری ایجاد شد.
 5. در هنگام بستن دوره مالی امکان انتقال سرفصلهای اتوماتیک از دوره قبل به دوره جدید میسر شد.
 6. امکان چاپ گروهی اسناد حسابداری به نرم افزار اضافه شد.

امکانات اضافه شده در نسخه 3.9.6.0 ، تاریخ : 1396/02/30


 1. در ابزار گزارش ساز راهکار، امکان دانلود گزارش از سرور راهکار فراهم شد.
 2. سیستم یکپارچه راهکار به ابزار هوش تجاری راهکار مجهز شد.
 3. در قسمت معرفی اشخاص و شرکتها امکان معرفی اتوماتیک حساب شناور ایجاد شد، همچنین موقع ویرایش نام شخص امکان ویرایش نام حساب شناور مربوطه بصورت اتوماتیک نیز وجود دارد. همچنین در قسمت تنظیمات شرکت جاری امکان ذخیره سازی این قابلیت برای همیشه وجود دارد تا کار معرفی حسابهای شناور برای اشخاص ساده تر گردد.
 4. در هنگام معرفی شخص یا شرکت جدید، امکان تعیین سرفصلهای پیش فرض برای اینکه همواره توسط سیستم پیشنهاد شوند اضافه گردید تا رویه معرفی سرفصلهای اتوماتیک برای اشخاص و شرکتها ساده تر گردد.
 5. در ماژول حقوق و دستمزد امکان ویرایش ترتیب نمایش انواع مزایا و کسور میسر شد.
 6. در ماژول حقوق و دستمزد و در قسمت ثبت حقوق ماهیانه پرسنل این امکان اضافه شد که اگر جمع مبلغ را بزنید و تعداد روزها را وارد نمایید برنامه خودش دستمزد روزانه را محاسبه نماید، همینطور همچنان طبق رویه قبلی می توانید تعداد روزهای کارکرد و دستمزد روزانه را نیز وارد نمایید تا سیستم جمع مبلغ را محاسبه کند.
 7. در ماژول حقوق و دستمزد و در قسمت ثبت حقوق ماهیانه پرسنل امکان محاسبه اتوماتیک اضافه کاری فراهم شد.
 8. امکان معرفی و ویرایش تحصیلات به ماژول عمومی اضافه شد.
 9. در منبع داده قسمت مربوط به چاپ فیش حقوقی اطلاعات بیشتری از پرسنل اضافه گردید. بعنوان نمونه شماره بیمه، نام پدر، شماره شناسنامه، ملیت و ...
 10. در قسمت تهیه دیسکت بیمه از ماژول حقوق و دستمزد یک باگ کوچک در ایجاد فایل بیمه وجود داشت که برطرف گردید.
 11. در ماژول حقوق و دستمزد هنگام تکمیل اطلاعات بیمه ای پرسنل برای افراد غیر ایرانی کد ملی می تواند خالی باشد و الزام آن در این مورد برداشته شد.
 12. در ماژول بایگانی امکان چاپ شیء بایگانی به همراه فیلدهای بایگانی و همینطور سوابق تغییر مکان بایگانی ایجاد شد.

امکانات اضافه شده در نسخه 3.9.8.0 ، تاریخ : 1396/04/07


 1. در قسمت سایر گزارشات (ابزار گزارش ساز راهکار) در کلیه قسمتهای برنامه امکان اعمال تنظیمات مود چاپ مستقیم یا طراحی، نمایش پیش نمایش یا عدم پیش نمایش و امکان انتخاب گزارش پیش فرض فراهم شد.
 2. امکان جستجوی بارکد کالا در بخشهای مختلف ماژول مدیریت کالا و ماژول انبار راهکار فراهم شد. بدین نحو که بارکد کالا در تمامی سیستمهای کدینگ را مورد جستجو قرار می دهد.
 3. در ماژول مدیریت کالا و همینطور ماژول انبار امکان اینکه هر کاربری به سلیقه خودش مرتب سازی را تنظیم کند ایجاد شد.
 4. در فرم مدیریت کالاها امکان نمایش جزئیات بیشتری شامل بارکدها، اجزاء مجموعه کالا، واحدهای فرعی و ... فراهم شد
 5. در گزارش کاردکس کالا امکان مشاهده کاردکس اجزاء مجموعه کالاها اضافه شد، همینطور امکان مشاهده کلی کاردکس همه کالاها بصورت یکجا نیز اضافه گردید
 6. امکان چاپ درخواست کالا به ماژول انبار اضافه شد و همینطور قالب نمونه ای برای آن طراحی شد و در سرور راهکار قرار گرفت
 7. بحث حسابداری انبار بصورت کامل با امکان محاسبه بهای تمام شده کالاها به روشهای فایفو، لایفو و میانگین موزون در نرم افزار اضافه شد. بدین ترتیب بعد از این می توانید به حسابداری بصورت دائمی نیز بپردازید و کلیه اسناد حسابداری مربوطه بصورت اتوماتیک برای رسیدها و حواله ها قابلیت تولید دارند
 8. متناسب با اضافه شدن حسابداری انبار یکسری تنظیمات برای تولید اسناد نیز در بخشهای مختلف ماژول مدیریت کالا و همینطور انبار اضافه گردید
 9. گزارش کاردکس فایفو، کاردکس لایفو و کاردکس میانگین موزون به همراه قابلیت پیش بینی بهای تمام شده حواله هایی که هنوز ثبت نشده اند ایجاد گردید

امکانات اضافه شده در نسخه 3.9.9.0 ، تاریخ : 1396/05/19


 1. در کلیه گزارشات نرم افزار در قسمت تنظیمات شبکه نمایش داده امکان تنطیمات پیشرفته شبکه نمایش داده و همینطور تنظیمات پیشرفته ستونها اضافه گردید. این امکان در اختصاصی سازی ظاهر گزارشات بسیار کاربرد مفیدی دارد.
 2. صورت سود و زیان و همینطور ترازنامه در گزارشات ماژول حسابداری اضافه شد.
 3. در برخی گزارشات بخش حسابداری امکان ارتباط مستقیم با ابزار هوش تجاری راهکار فراهم شد، بدین ترتیب تحلیل و آنالیز گروهی اطلاعات آن بخشها از طریق قدرت ابزار هوش تجاری میسر می باشد.
 4. در غالب فرمهای ماژول حسابداری امکان تعیین مرتب سازی توسط کاربر، همراه با ذخیره سازی این ترتیب ها در پروفایل همان کاربر، به برنامه اضافه شد.
 5. در فرم ثبت سند حسابداری، امکان نمایش یا عدم نمایش حساب شناور، مرکز هزینه، و پروژه ایجاد گردید. همینطور قابلیت شخصی سازی نحوه نمایش آرتیکلها با استفاده از تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده و همینطور تنظیمات پیشرفته ستونها در این فرم فراهم شد.

امکانات اضافه شده در نسخه 4.0.0.0 ، تاریخ : 1396/07/13


 1. در ماژول حسابداری و در فرم درختواره حسابها، الگوریتم مربوط به رفرش کردن درختواره بهینه سازی شده است، به این شکل که با رفرش یک نود، فقط زیر نودهای آن بازیابی می گردند و از بازیابی کلی درخت جلوگیری می شود. این بهینه سازی مخصوصا در جاهایی که قرار است از هاست و در بستر اینترنت، اطلاعات بازیابی گردند بسیار چشمگیر می باشد.
 2. در قسمت ضمائم در همه ماژول های سیستم یکپارچه، امکان ثبت گروهی ضمائم به نرم افزار اضافه شد. همینطور امکان بزرگنمایی پیش نمایش تصاویر ضمیمه در لیست ضمیمه ها فراهم شد.
 3. در ماژول تدارکات و خرید، و در فرم تایید درخواستهای خرید، امکان مشاهده درخواستهای تایید شده و درخواستهای رد شده فراهم شد. همینطور امکان بازگرداندن وضعیت درخواستهای تایید شده یا رد شده به وضعیت اولیه میسر شد.
 4. در ماژول انبار، ویژگی دسته بندی رسید و همینطور دسته بندی حواله اضافه گردید. از این پس می توانید در صورت تمایل برای هر رسید و یا هر حواله به دلخواه خود دسته بندی معرفی نمایید، کاربرد کلی این دسته بندی ها امکان تفکیک رسیدها و حواله ها بنا به تعریف کاربر می باشد.
 5. در ماژول انبار، و در قسمت تولید اتوماتیک سند حسابداری برای حواله ها، امکان بروز رسانی بهای تمام شده اقلام حواله ها به صورت اتوماتیک و بنا به انتخاب و تایید کاربر، میسر گردید.
 6. امکان ویرایش تاریخ روز جاری در سیستم میسر شد. این گزینه برای مواردی که می خواهید تعداد زیادی سند (هر سندی) به تاریخ های گذشته ثبت نمایید، بسیار کاربردی و مفید می باشد. همچنین به دلیل حساسیت موضوع، برای این امکان، مجوزی در ماژول امنیت اضافه گردید تا امکان ایجاد دسترسی یا عدم دسترسی به آن برای کاربرهای خاصی فراهم باشد.

امکانات اضافه شده در نسخه 4.0.3.0 ، تاریخ : 1396/11/03


 1. در دفتر روزنامه ریز آرتیکلها، فیلدهای نام سیستم و عامل ایجاد سند اضافه شدند.
 2. امکان جدیدی با نام پوشه های ضمائم با قابلیت متصل کردن یک یا چند پوشه به یک رکورد اطلاعاتی در برنامه اضافه شد. این قابلیت در کلیه قسمتهای برنامه که دارای ضمائم می باشد اضافه شده است.
 3. در ماژول انبار، نوع حواله از نظر حسابداری اضافه شد و مکانیزم تولید سند حسابداری برای حواله های انبار بر این اساس ارتقاء یافت

امکانات اضافه شده در نسخه 4.0.5.0 ، تاریخ : 1397/06/17


 1. امکان کپی مقادیر یک ستون به حافظه موقت ویندوز (Clipboard) در همه گزارش ها اضافه شد.
 2. امکان کپی مقادیر همه سلولها به حافظه موقت ویندوز (Clipboard) در همه گزارش ها اضافه شد. در این روش امکان تعیین جدا کنندۀ متنی توسط کاربر اضافه شد.
 3. مجوز حذف اسناد حسابداری اتوماتیک در قسمت تنظیمات کاربر ایجاد گردید.
 4. امکان مشاهدۀ تنظیمات کاربر جاری در منوی تنظیمات برنامه اضافه شد.
 5. در قسمت امنیت و در بخش کاربران، امکان لاگین به برنامه توسط مدیر سیستم با سایر کاربرها افزوده شد. این امکان برای تست میزان دسترسی کاربران توسط مدیر برنامه بسیار کاربردی و مفید می باشد.
 6. در ثبت اسناد حسابداری کنترل هایی قرار داده شد که تطابق دوره مالی جاری و دوره مالی سند را به شدت مدیریت کند.
 7. بخشی با نام ویرایش گروهی اطلاعات به نرم افزار اضافه شده که برای کاربردهای خاص و رفع اشکالات احتمالی داده ها کاربردی می باشد.
 8. پیشنهاد کد حساب شناور توسط سیستم به ماژول حسابداری اضافه شد.
 9. در ماژول حقوق و دستمزد امکان محاسبه مالیات حقوق به صورت پلکانی و بر اساس تبصره سال 1397 اضافه شد.
 10. در ماژول حقوق و دستمزد مبنای محاسبه اضافه کاری به عنوان پارامتر در اختیار کاربر قرار گرفت، از این پس مقدار ثابت 192 ساعت به مقادیر دیگر همچون 220 ساعت و ... می تواند تغییر یابد.

امکانات اضافه شده در نسخه 4.0.5.6 ، تاریخ : 1397/10/04


 1. امکان چاپ رسید پرداخت چک به شیوه ای که به نوعی از آن به شکل مکانیزم جدیدی برای چاپ چک نیز می توان استفاده کرد.
 2. در گزارش عملیات اموال باگ نمایش نام تحویل گیرنده و نام جمع دار مرتفع شد.
 3. در کپی اطلاعات حسابها از دوره مالی قبل، تیک های مرکز هزینه و پروژه نیز لحاظ شدند.
 4. برای چاپ رسید انبار مکانیزم جدید و پیشرفته تری ایجاد گردید که امکان ایجاد بی نهایت قالب چاپی برای رسیدها را میسر می سازد و محدودیت قبلی که فقط می شد یک قالب چاپی طراحی کرد برطرف شده است.

توجه: با ارائه هر نسخه بروز رسانی جدید، لیست امکانات آن نسخه در همینجا قرار داده می شود.
برای دانلود آخرین نسخه سیستم یکپارچه سازمانی راهکار اینجا کلیک کنید.نویسنده : امیر انصاری

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

لطفا پیش از ارسال دیدگاه ، به نکات زیر توجه فرمایید :

- از نوشتن دیدگاه های غیر مرتبط با پست جدا خودداری کنید.
- قبل از ارسال دیدگاه حتما متن پست و نظرات سایر دوستان را بخوانید . نظرات اسپم و تکراری تایید نخواهند شد.
- نظر شما ممکن است بدون پاسخ تایید شوند که در این صورت باید منتظر پاسخ از سوی دیگر کاربران باشید .
- چرا آموزش های سایت خوش آموز در قالب فایل pdf به صورت یکجا ارائه نمی شوند؟
- چرا برخی پرسش های کاربران پاسخ داده نمی شوند؟
- لطفا انتقادات و پیشنهادات و همچنین درخواست های خود را از طریق ایمیل khoshamoz[at].hotmail.com ارسال نمایید