فرمول مساحت مثلث ها (triangles) خوش آموز

فرمول های مساحت (Area Formulas)

مساحت اندازه گیری اینست که یک شیء یا سطح خاص چند تا واحد اندازه گیری دو بعدی (مربع) را می پوشاند - چقدر سطح صاف اشغال می شود. معمولاً مساحت (area) در واحدهای اینچ مربع (square inches)، سانتیمتر مربع (square centimeters)، فوت مربع (square feet)، یا مایل مربع (square miles) و به همین ترتیب، بیان می شود. کف یک اتاق که با کاشی های مربع شکل پوشیده شده است، را تصور کنید. اگر اندازه هر کاشی \(1 \text{ f...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi