فرمول محاسبه حجم منشورها (prisms) خوش آموز

فرمول های حجم (Volume Formulas)

مساحت یک شکل یا تمثال دو بعدی دارد. مساحت یک ناحیۀ مسطح می باشد. حجم (Volume) سه بعدی می باشد. حجم برخلاف آخرین دوست دختر یا آخرین دوست پسر بازندۀ شما دارای عمق (depth) و ژرفا می باشد. برای پیدا کردن حجم، شما از این سمت تا آن سمت، از جلو تا عقب، بالا و پایین را اندازه گیری می کنید. با حجم شما می توانید تعداد مکعب هایی که در داخل یک شیء می توانید بگنجانید، شمارش کنید (برای درک بهتر قندهای مکعبی را...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi