پنج رول در Exchange server چیست؟ خوش آموز

Role های Exchange server شامل چه مواردی است؟

پیاده سازی های Exchange Server دارای سه لایه در معماری خود هستند: یک لایه شبکه، یک لایه دایرکتوری و یک لایه پیام است. لایه پیام جایی است که شما role های Exchange Server را تعریف و deploy می کنید. Exchange server ها در core لایه پیام رسانی(messaging) می توانند در role های زیر عمل کنند: ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi