آموزش نرم افزار لیبرِ آفیس کَلک 6 خوش آموز

آموزش لیبرِآفیس کَلک : کار با برگه ها، نوار وضعیت

در این آموزش با چگونگی ایجاد برگه ها، تغییر نام دادن برگه ها، تغییر رنگ تب برگه ها، کپی اطلاعات سلولها بین برگه ها و ... در نرم افزار لیبرِآفیس کَلک (LibreOffice Calc) آشنا می شویم. طی این آموزش با چگونگی مشاهده اطلاعات آماری سلولهای انتخاب شده در نوار وضعیت (Status bar) نیز آشنا می شویم. ...

آموزش لیبرِآفیس کَلک : جابجایی ستون ها و ردیف ها، فُرمت دهی سلولها

در این آموزش با چگونگی ایجاد ردیف در بین ردیف های موجود، ایجاد ستون در بین ستون های موجود و چگونگی جابجایی ستونها و ردیف ها در نرم افزار لیبرِآفیس کَلک (LibreOffice Calc) آشنا می شویم. ضمن اینکه در مورد چگونگی تعیین فُرمت نمایشی مقادیر داخل سلولها (Number Format) اطلاعاتی را کسب خواهیم کرد. ...

آموزش لیبرِآفیس کَلک : کار با سلولها

در این آموزش با سلولها در نرم افزار لیبرِآفیس کَلک (LibreOffice Calc) بیشتر آشنا می شویم. چگونگی تغییر دادن ارتفاع ردیف ها، عرض ستون ها، تغییر فونت و اندازه فونت، تغییر رنگ متن و رنگ زمینه متن، چپ چین، راست چین و وسط چین کردن متن به صورت افقی و عمودی و موارد بیشتری در مورد چگونگی قالب بندی متن موجود در سلولها آشنا می شویم. ...

آموزش لیبرِآفیس کَلک : آشنایی کلی با نرم افزار

در این آموزش با کاربردهای نرم افزار لیبرِآفیس کَلک (LibreOffice Calc) آشنا می شویم. در مورد محیط کلی این نرم افزار نیز اطلاعاتی را کسب می کنیم. نرم افزار لیبرِآفیس کَلک (LibreOffice Calc) یک نرم افزار صفحه گسترده مشابه نرم افزار اکسل مایکروسافت می باشد، که از طریق آن می توان به مدیریت داده ها در ساختار جدولی پرداخت. ...

دوره آموزش رایگان نرم افزار لیبرِ آفیس کَلک (LibreOffice Calc)

در این دورۀ آموزشی با نرم افزار لیبرِآفیس کَلک که یک نرم افزار مشابه مایکروسافت آفیس اکسل می باشد، آشنا می شویم. نرم افزار لیبرِآفیس کَلک (LibreOffice Calc) علاوه بر آنکه به صورت حرفه ای نیاز شما به یک نرم افزار صفحه گسترده را برطرف می کند، مزایای بسیاری نیز بر مایکروسافت آفیس اکسل دارد که می توان به رایگان بودن این نرم افزار، سازگاری آن با سیستم عامل های مختلف ویندوز، لینوکس و مکینتاش و بسیاری مو...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi