چگونگی خواندن عبارت لگاریتمی خوش آموز

قوانین لگاریتم ها (Logarithms)

لگاریتم (logarithm) صرفاً یک روش متفاوت برای بیان کردن یک ارتباط نمایی بین اعداد می باشد. به عنوان مثال: $$2^3=8$$ پس: $$\log_2 8=3$$ این عبارت اینگونه خوانده می شود: "لگاریتم \(8\) در مبنای \(2\) برابر با \(3\) می باشد." ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi