خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 32 . روش ساده ترک کردن (2)

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 32 . روش ساده ترک کردن (2)
نویسنده : امیر انصاری
من شروع به صحبت با سیگاری های سابق کردم. تا به این لحظه، افراد غیر سیگاری از دید من کسانی بودند که به دلایل سلامتی یا پول مجبور به ترک سیگار شده بودند و همیشه به صورت مخفیانه در اشتیاق سیگار به سر می بردند. چند تایی از آنها گفتند: "شما در معرض دردهای عجیبی هستید، اما آنها خیلی کم و دور هستند و ارزش این را ندارند که خودتان را به خاطرشان اذیت کنید." اما بیشترشان می گفتند: "از دست دادیمش؟ شوخی می کنی؟ دیگر در کل زندگی ام هرگز احساس بهتری نخواهم داشت."

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارصحبت کردن با سیگاری های سابق افسانه دیگری را که من همیشه در ذهنم داشتم، منفجر کرد. من تصور می کردم که یک ضعف ذاتی در من وجود دارد. و ناگهان برای من روشن شد که همۀ سیگاری ها وارد این کابوس خصوصی می شوند. به طور اساسی به خود گفتم: "میلیونها نفر اکنون ترک کرده اند و زندگی های شادی هم دارند. من قبل از اینکه سیگار کشیدن را شروع کنم به آن نیازی نداشتم، و می توانم بیاد بیاورم که چگونه سخت تلاش کردم تا آن چیزهای کثیف را بتوانم مورد استفاده قرار بدهم. پس چرا من باید به آن نیاز داشتم باشم؟" در هر مناسبتی از سیگار کشیدن لذت نمی بردم، من از تمامیت این تشریفات کثیف متنفر بودم، و نمی خواستم بقیۀ عمرم را در بردگی این علف های هرز منزجر کننده سپری کنم.

سپس به خودم گفتم: "آلن، چه دوست داشته باشی و چه دوست نداشته باشی، باید آخرین سیگارت را بکشی."

من می دانستم که از آن نقطه به بعد دیگر هرگز سیگار نخواهم کشید. انتظار نداشتم که آسان باشد. در واقع، درست برعکس آن، کاملاً باور داشتم که برای ماهها در افسردگی سیاهی فرو خواهم رفت، و در طول تمامی باقیماندۀ عمرم هر از چند گاهی رنج های دوری را باید تحمل کنم. در عوض از زمان شروع سعادت مطلق نصیبم شد.

برای من مدت زمان زیادی طول کشید تا بدانم، چرا این بار ترک برای من اینقدر آسان بود و چرا این دفعه با آن درد و رنج های وحشتناک دوری از سیگار مواجه نشدم. دلیلش اینست که این درد و رنج ها وجود خارجی ندارند. این شک و عدم اطمینان است که منجر به آن درد و رنج ها می شود. حقیقت زیبا اینست که: ترک سیگار آسان است. فقط دو دلی و نگرانی در مورد آن باعث می شود تا این کار مشکل شود. حتی در زمانی که سیگاریها به نیکوتین اعتیاد دارند، می توانند در برخی اوقات زمانهای نسبتاً طولانی را بدون آن براحتی دوام بیاورند. رنج شما تنها زمانی اتفاق می افتد که بخواهید سیگاری بکشید اما در آن لحظه نتوانید این کار را انجام دهید.

بنابراین کلید آسان کردن ترک سیگار، اینست که توقف قطعی و نهایی انجام شود. فقط امیدوار نباشید، بلکه مطمئن باشید که تصمیم گرفته اید آن را با یک لگد از زندگی تان بیرون کنید. هرگز شک و تردید نکنید. در واقع، درست برعکس آن همیشه در مورد آن شادی کنید.

ادامۀ فصل 32 در بخش بعدی ...


قبلی : ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 32 . روش ساده ترک کردن (1)

بعدی : ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 32 . روش ساده ترک کردن (3)

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.