آسانترین روش ترک سیگار خوش آموز

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل آخر . کمک به خاتمۀ این رسوایی (3)

چرا ما به جامعه اجازه می دهیم تا نوجوانان سالم ما را هدف قرار بدهند، نوجوانانی که قبل از شروع سیگار کشیدن زندگی کاملی داشتند، تا در بقیۀ عمرشان هزینۀ گزاف سیگار کشیدن را بپردازند، و در مقابل خودشان را از لحاظ جسمی و فیزیکی نابود کنند، یک عمر بردگی و یک عمر زندگی همراه با کثیفی و بیماری را تجربه کنند؟ شاید تصور کنید که من حقایق را بیش از حد دراماتیک جلوه می دهم. نه خیلی. پدر من در اوایل پنجاه سالگ...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل آخر . کمک به خاتمۀ این رسوایی (3)

چرا ما به جامعه اجازه می دهیم تا نوجوانان سالم ما را هدف قرار بدهند، نوجوانانی که قبل از شروع سیگار کشیدن زندگی کاملی داشتند، تا در بقیۀ عمرشان هزینۀ گزاف سیگار کشیدن را بپردازند، و در مقابل خودشان را از لحاظ جسمی و فیزیکی نابود کنند، یک عمر بردگی و یک عمر زندگی همراه با کثیفی و بیماری را تجربه کنند؟ شاید تصور کنید که من حقایق را بیش از حد دراماتیک جلوه می دهم. نه خیلی. پدر من در اوایل پنجاه سالگ...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل آخر . کمک به خاتمۀ این رسوایی (2)

چرا استانداردهای ساختگی؟ چرا معتادان هروئین به عنوان مجرم شناخته می شوند، با اینحال می توانند به عنوان معتاد ثبت نام کنند و هروئین رایگان دریافت کنند و یا اینکه درمانهای داروئی رایگان برای خلاص شدن از شر هروئین در اختیار آنها قرار می گیرد؟ کافیست سعی کنید تا به عنوان معتاد نیکوتین ثبت نام کنید. چرا آنها حاضر نیستند سیگار رایگان در اختیار شما قرار بدهند! اگر نزد دکترتان بروید، یا به شما خواهد گف...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل آخر . کمک به خاتمۀ این رسوایی (2)

چرا استانداردهای ساختگی؟ چرا معتادان هروئین به عنوان مجرم شناخته می شوند، با اینحال می توانند به عنوان معتاد ثبت نام کنند و هروئین رایگان دریافت کنند و یا اینکه درمانهای داروئی رایگان برای خلاص شدن از شر هروئین در اختیار آنها قرار می گیرد؟ کافیست سعی کنید تا به عنوان معتاد نیکوتین ثبت نام کنید. چرا آنها حاضر نیستند سیگار رایگان در اختیار شما قرار بدهند! اگر نزد دکترتان بروید، یا به شما خواهد گف...

فریبکاری های شرکتهای دخانیات

یک اشتباه بزرگ و رایج بین افراد غیر سیگاری اینست که تصور می کنند با یادآوری مداوم ریسک های سلامتی به افراد سیگاری باعث می شوند تا آنها تکانی بخورند و اساساً شوکی بر آنها وارد گردد و سیگار را ترک می کنند. اما دقیقاً این هشدارها برعکس عمل می کنند و باعث مصرف بیشتر سیگار می شوند. شرکتهای دخانیات به خوبی روانشناسی سیگار را می شناسند و می دانند که ترس خودش یکی از محرک های سیگار کشیدن است و منجر می شود ...

فریبکاری های شرکتهای دخانیات

یک اشتباه بزرگ و رایج بین افراد غیر سیگاری اینست که تصور می کنند با یادآوری مداوم ریسک های سلامتی به افراد سیگاری باعث می شوند تا آنها تکانی بخورند و اساساً شوکی بر آنها وارد گردد و سیگار را ترک می کنند. اما دقیقاً این هشدارها برعکس عمل می کنند و باعث مصرف بیشتر سیگار می شوند. شرکتهای دخانیات به خوبی روانشناسی سیگار را می شناسند و می دانند که ترس خودش یکی از محرک های سیگار کشیدن است و منجر می شود ...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل آخر . کمک به خاتمۀ این رسوایی (1)

به نظر من، سیگار کشیدن بزرگترین رسوایی در جامعه است، به نظر من سیگار کشیدن مشابه سلاح های هسته ای می باشد. مطمئناً پایه و اساس تمدن، و دلیل اینکه نوع انسان تا این حد پیشرفت کرده است، اینست که ما قادر هستیم تا دانش و تجربیاتمان را نه تنها به یکدیگر بلکه به نسل های آیندۀ مان نیز منتقل کنیم. حتی پایین ترین گونه های جانوری، مشکلات و اشتباهاتشان را به فرزندانشان منتقل می کنند و به آنها هشدار می دهند...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل آخر . کمک به خاتمۀ این رسوایی (1)

به نظر من، سیگار کشیدن بزرگترین رسوایی در جامعه است، به نظر من سیگار کشیدن مشابه سلاح های هسته ای می باشد. مطمئناً پایه و اساس تمدن، و دلیل اینکه نوع انسان تا این حد پیشرفت کرده است، اینست که ما قادر هستیم تا دانش و تجربیاتمان را نه تنها به یکدیگر بلکه به نسل های آیندۀ مان نیز منتقل کنیم. حتی پایین ترین گونه های جانوری، مشکلات و اشتباهاتشان را به فرزندانشان منتقل می کنند و به آنها هشدار می دهند...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 44 . توصیه به غیر سیگاری ها (2)

خواه فرد سیگاری رنج می برد یا نه، شما فرض کنید که رنج می برد. سعی نکنید با گفتن اینکه ترک سیگار آسان است، رنج او را کاهش دهید، او خودش می تواند این کار را انجام بدهد. در عوض مدام به او بگویید، چقدر به او افتخار می کنید، چقدر بهتر به نظر می رسد، چقدر خوشبوتر شده است، چقدر نفس کشیدنش آسانتر شده است. مخصوصاً خیلی مهم است که این رویه را ادامه دهید. وقتیکه یک فرد سیگاری تلاش برای ترک سیگار می کند، رضای...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 44 . توصیه به غیر سیگاری ها (2)

خواه فرد سیگاری رنج می برد یا نه، شما فرض کنید که رنج می برد. سعی نکنید با گفتن اینکه ترک سیگار آسان است، رنج او را کاهش دهید، او خودش می تواند این کار را انجام بدهد. در عوض مدام به او بگویید، چقدر به او افتخار می کنید، چقدر بهتر به نظر می رسد، چقدر خوشبوتر شده است، چقدر نفس کشیدنش آسانتر شده است. مخصوصاً خیلی مهم است که این رویه را ادامه دهید. وقتیکه یک فرد سیگاری تلاش برای ترک سیگار می کند، رضای...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi