آموزش عمومی آموزش ریاضی خوش آموز

اعداد مرکب

برخی از اعداد می توانند در الگوهای مستطیلی قرار بگیرند. ریاضیدانها احتمالاً باید اینگونه اعداد را "اعداد مستطیلی" بنامند، اما در عوض آنها نام "اعداد مرکب" را برای اینگونه اعداد انتخاب کرده اند. به عنوان مثال، 12 یک عدد مرکب می باشد، چون شما می توانید 12 شیء را در مستطیل هایی به دو شکل مختلف که در تصویر 2-1 می بینید، قرار دهید. ...

اعداد مربع

هنگامی که ریاضیات را مطالعه می کنید، دیر یا زود، احتمالاً تمایل خواهید داشت تا از ابزارهای تصویری برای کمک به درک اینکه اعداد چه چیزهایی را به شما می گویند، استفاده کنید. (بعداً در این کتاب و در فصل 16، هنگامی که دربارۀ هندسه و نمودار صحبت می کنیم، به شما نشان خواهم داد که جطور یک تصویر می تواند به اندازۀ هزار عدد ارزش داشته باشد.) خوشمزه ترین کمک های تصویری که شما می توانید پیدا کنید، آن شیرینی ...

شمارش اعداد با سه، چهار، پنج و ...

بعد از اینکه مفهوم شمارش اعداد با بیش از عدد 1 را یاد گرفتید، می توانید این فرمول را گسترش بدهید. برای مثال، شمارش اعداد با 3 به شکل زیر می باشد: ...

دنبالۀ اعداد زوج، دنبالۀ اعداد فرد

احتمالاً یکی از اولین چیزهایی که در مورد اعداد شنیده اید اینست که همۀ آنها یا زوج هستند و یا فرد. برای مثال، شما می توانید یک تعداد زوج از تیله ها را به دو قسمت مساوی تقسیم نمایید. اما هنگامی که سعی کنید تعداد فردی از تیله ها را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید، همیشه یک تیله تنها در آخر باقی می ماند. در اینجا چند عدد زوج اول آمده اند. ...

درک دنبالۀ اعداد

اگرچه، همانطور که در قسمت قبل اشاره کردیم، اعداد به منظور شمارش کالاها اختراع شدند، خیلی زود کاربردهای گسترده دیگری نیز پیدا کردند. اعداد برای اندازه گیری فاصله ها، شمارش پول، جمع آوری یک ارتش، جمع آوری مالیات، ساخت اهرام، و کاربردهای بسیار دیگر، سودمند بودند. اما فراتر از کاربردهای بسیار آنها در درک دنیای بیرونی، اعداد همچنین یک ترتیب داخلی نیز برای خودشان داشتند. بنابراین، اعداد نه تنها یک اختر...

اختراع اعداد

مورخان معتقدند که اولین سیستم اعداد هم زمان با ایجاد کشاورزی و داد و ستد شکل گرفت. قبل از آن، مردم در دوران ماقبل تاریخ و در جوامع شکارچی-جمع کننده، تا حدود زیادی راضی شده بودند که دسته هایی از چیزها را تحت عناوین "خیلی زیاد" یا "کمی" شناسایی کنند. اما همینطور که کشاورزی توسعه می یافت و داد و ستد بین جوامع آغاز می شد، دقت بیشتری مورد نیاز بود. بنابراین مردم شروع به استفاده از سنگ ها، نشانه گذاری ...

بازی اعداد

یکی از چیزهای مفید در مورد اعداد اینست که آنها مفهومی هستند، به این معنا که همۀ آنها در ذهن شما قرار دارند. برای مثال، شما می توانید سه تا از هر چیز را به تصویر بکشید: سه گربه، سه توپ بیسبال، سه آدمخوار و سه سیاره. اما سعی کنید تا خود سه را به تصویر بکشید، و درخواهید یافت که غیر ممکن است. اوه، البته شما می توانید خود عدد 3 را بکشید، اما مفهوم سه بودن، درست شبیه عشق، زیبایی و افتخار است، و فراتر از...

ریاضی پایه و پیش جبر: مقدمه

روزی روزگاری، شما اعداد را دوست داشتید. این اولین خط از یک افسانه نیست. روزی روزگاری، شما واقعاً اعداد را دوست داشتید. یادتان می آید؟ شاید شما سه ساله بودید و پدر بزرگ و مادربزرگتان نیز کنارتان بودند. شما کنار آنها روی مبل نشسته بودید و اعداد را از یک تا ده می شمردید. آنها به شما افتخار می کردند و اگر بخواهیم صادق باشیم، خود شما نیز به خودتان افتخار می کردید. شاید هم پنج ساله بودید و تازه یاد گرفت...

دوره آموزشی رایگان ریاضی پایه و پیش جبر

در این دوره آموزشی از الفبای کار آغاز می کنیم و قدم به قدم شما را با ریاضی پایه و مبحث جبر آشنا می کنیم. این دوره آموزشی در واقع ترجمه ای از یک کتاب بسیار ارزشمند و مفید است با نام Basic Math & Pre-Algebra For Dummies که نام اصلی کتاب در واقع "ریاضی پایه و پیش جبر برای احمق ها" با نویسندگی مارک زاگارالی (Mark Zegarelli) می باشد. برای احمق ها (For Dummies) یک ناشر جهانی و بسیار معروف است که کتابهای...

پیوندها
logo-samandehi